فروش انواع کمپرسور های صنعتی

فروش انواع کمپرسور های صنعتی و نیمه صنعتی و خانگی نو و دست دوم (استوک) جهت سردخانه و هایپر مارکت ها و همچنین یخچال های ویترینی توسط مجموعه تاسیسات مهر با کیفیت بالا به مشتریان گرامی  ارائه می شود.


فروش انواع کمپرسور های صنعتیفروش انواع کمپرسور های صنعتی

انواع کمپرسور ها

⦁ كمپرسورهاي نوع بدون روغن Oil Free Compressor

⦁ كمپرسورهاي نوع روغني Oil Compressor

در كمپرسورهاي نوع روغني به دليل كمتر بودن فاصله بين قطعات ثابت و متحرك ( رتورها و سيلندر ) به گازي ( هوايي ) كه وارد كمپرسور مي شود روغن تزريق مي كنند تا يك فيلم روغن بين قطعات ثابت و متحرك به وجود آيد و از تماس قطعات جلوگيري كند كه روغن تزريق شده مجدداً در قسمت خروجي كمپرسور از گاز يا هواي خروجي به توسط سيستمهاي جدا كننده روغن و گاز Separator جدا مي شود و مجدداً وارد سيكل اصلي خود جهت روغن كاري قطعات مي شود كه گاهاً نياز به اضافه كردن روغن به داخل مخزن مي شود .
در بخشهاي بعدي باز به طور مفصل تري راجع به اين كمپرسورها بحث خواهد شد .

كمپرسورهاي نوع تيغه لغزشي Sliding Vane Compressor

در اين نوع كمپرسورها رتور بصورت خارج از مركز در داخل سيلندر Casing قرار مي گيرد و توسط حركت چرخشي تيغه هاي Vane نصب شده روي آن باعث ورود سيال از قسمت Suction به داخل كمپرسور و حبس شدن آن بين تيغه ها و بدنه مي شود و توسط حركت دوراني پره ها به قسمت خروجي كمپرسور رانده شود كه هر چه به قسمت ورودي نزديك تر مي شود حجم بين تيغه ها و بدنه به تدريج كم مي شود و باعث افزايش گاز مي شود . در اين نوع كمپرسورها نيز فاصله بين بدنه و تيغه ها بايد در حد مينيمم تنظيم گردد تا باعث برگشت هوا و ايجاد نشتي داخلي نشود . در اين نوع كمپرسورها Vane ها يا تيغه ها عمل راندن گاز را انجام مي دهند و معمولاً آب بندي بين تيغه ها و سيلندر با استفاده از نيروي گريز از مركز ناشي از حركت دوراني تيغه ها كه باعث چسبيدن تيغه ها در جداره داخلي سيلندر مي شود انجام مي شود ولي در بعضي از انواع اين كمپرسورها كه دور آنها پايين است جهت تماس مدام بين Vane ها و Casing فنرهايي نيز در زير تيغه ها نصب مي شود كه مي تواند به نيروي گريز از مركز كمك كند و كار آب بندي داخلي بهتر انجام شود .در كمپرسورهاي با سايز هاي بالاتر جهت كم كردن اصطكاك بين Vane ها و بدنه نياز به روغنكاري است كه معمولاً با تزريق مقداري روغن در قسمت وروي كمپرسور به گاز اين كار انجام مي شود .

اين نوع كمپرسورها براي شرايط فشارهاي پايين و دورهاي كم و فلوهاي متوسط كارايي بسيار بالايي دارند .

به دليل طول عمر بالا و سر و صداي كم آنها در حين كار از اين نوع كمپرسورها در يخچال هاي قديمي به وفور استفاده شده است .

در بعضي از انواع اين كمپرسورها براي كاهش بارهاي شعاعي روي ياتاقان ها و افزايش طول عمر آنها ، بدنه پمپ بصورت دوراهگاهي ساخته مي شود كه باعث متعادل شدنفشار اطراف رتور و نهايتاً بالانس نيروهاي شعاعي روي رتور مي شود .

كمپرسورهاي نوع رينگ مايع Liquid Ring Compressor

شكل بدنه اين نوع كمپرسورها بصورت تخم مرغي شكل Egg Shaped است و پره هاي آن از نوع فنجاني Cupped Blade ساخته مي شود . اين نوع كمپرسورها معمولاً براي سيالات دو فازي ( گاز همراه با مايع ) مورد استفاده قرار مي گيرند . يكي از مهمترين موارد كاربرد آن در پالايشگاه ها در سيستم مشعل Flare كه همواره مقدار مايعات گازي همراه گاز وجود دارد است . عمل آب بندي داخلي اين نوع كمپرسورتوسط ديواره اي از مايع كه داخل كمپرسور ريخته مي شود و بين رتور و بدنه قرار مي گيرد و با استفاده از نيروي گريز از مركز انجام مي شود و. نوع مايع مورد استفاده براي آب بندي بستگي به نوع گاز كمپرسور دارد ولي معمولاً از آب كه مايع ارزان قيمت است استفاده مي شود . قبل از راه اندازي كمپرسور ابتدا در داخل آن مايع مناسبي ريخته مي شود و سپس اقدام به راه اندازي آن مي شود . وقتي كمپرسور ساكن است مايع در قسمت ته بدنه مي ماند و وقتي در حالت چرخش قرار گرفت در اثر نيروي گريز از مركز مايع به سمت بيرون Casing پرتاب مي شود و با ايجاد يك ديواره آب بندي و ممانعت از فرار گاز فشرده شده انجام مي شود .
در قسمت نزديك به مركز رتور چهار عدد كانال Stationary Port Chamber قرار گرفته كه دو تاي آنها مربوط به مسير ورودي گاز و دوتاي ديگري مربوط به مسير خروجي گاز مي باشد كه با چرخش رتور گاز وارد راهگاههاي ورودي مي شود و با حركت چرخشي رتور گاز حبس شده بين تيغه ها و ديواره مايع و شكل بدنه كمپرسور باعث مي شود كه فشار ديواره مايع گاز را فشرده كند و آن را بطرف مسير خروجي كمپرسور از طريق Stationary Port Chamber هدايت كند . در اين نوع كمپرسورها بطور هم زمان جريان گاز و مايع وجود دارد برقرار است و مايع داخل كمپرسور هم كار آب بندي و هم كار روانكاري را هم انجام مي دهد و نيازي به استفاده از روغنكاري خارجي نيست و تنها نياز اين نوع كمپرسور به اضافه نمودن مايع داخلCasing است كه احتمالاً مقداري از آن با گاز خروجي از كمپرسور با آن خارج مي شود كه البته در مرحله خروجي كمپرسور توسط Separator مخصوص جدا مي شود مايع آب بند كننده معمولاً مايع ارزان قيمتي است كه بايد ذرات ناخالص و جامد آن جدا شده باشد .

كمپرسورهاي نوع رفت و برگشت Reciprocating Compressor

اصول كار اين كمپرسور از طريق مكانيزم حركت رفت و برگشتي و تغيير حجم حاصل از آن انجام مي شود افزايش حجم در داخل كمپرسور باعث كاهش فشار در آن و نتيجتاً باعث ورود گاز به داخل محفظه كمپرسور مي شود و در سيكل تراكم نيز كاهش حجم داخل كمپرسور باعث خارج شدن گاز مي شود . و قدار گز فشرده شده تناسب مستقيم با تعداد كورس كمپرسور دارد .

 فروش انواع کمپرسور های صنعتی


اين نوع كمپرسورها معمولاً‌براي توليد فشارهاي بالا مورد استفاده قرار مي گيرند و بطور كلي در دو دسته كلي زير طبقه بندي مي شوند 
⦁ كمپرسورهاي رفت و برگشتي نوع پيستوني
⦁ كمپرسورهاي رفتو برگشتي نوع ديافراگمي
كمپرسورهاي رفت و برگشتي نوع پيستوني

در اين نوع كمپرسورها حركت رفت و برگشتي پيستون در داخل سيلندر باعث تغيير حجم در سيلندر شده كه افزايش حجم سيلندر باعث كاهش فشار در آن شده و باعث مكش گاز به داخل سيلندر مي شود و در مرحله تراكم كاهش حجم سيلندر در اثر حركت پيستون به سمت جلو باعث افزايش فشار داخل سيلندر ( متراكم شدن گاز ) و نهايتاً خارج شدن گاز با فشار بالا از داخل سيلندر در مسير لاين خروجي كمپرسور مي شود . كنترل كردم اتوماتيك ورود و خروج گاز به داخل سيلندر به توسط ولوهاي كمپرسور يا شيرهاي ورودي و خروجي Compressor Valves انجام مي شود .
حركت دوراني الكترو موتور يا توربين بخار به توسط ميل لنگ به حركت رفت و برگشتي تبديل مي شود و به توسط مجموعه Cross Head كاملاً خطي شده و روي پيستون اعمال مي گردد .

كمپرسورهاي رفت و برگشتي به دو دسته زير تقسيم بندي مي شوند :

الف ) كمپرسورهاي يك طرفه Single Acting
ب ) كمپرسورهاي دو طرفه Double Acting

در كمپرسورهاي نوع Single Actingعمليات تراكم گاز فقط در قسمت جلوي پيستون يا سر سيلندر انجام ميشود و در نوع Double Acting هم قسمت جلو پيستون ( سرسيلندر ) و هم قسمت عقب آن ( ته سيلندر ) انجام مي شود كه به عنوان دو كمپرسور موازي عمليات مكش و تراكم را با تاخير زماني 180 درجه اي انجام مي دهند . كمپرسورهاي نوع دوطرفه كه غالباً در اكثر صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد علاوه بر بالا بردن ظرفيت كمپرسور باعث كم شدن نيروهاي لرزاننده Shaking Force به بدنه كمپرسور و ميل لنگ نيز ميشود كه باعث افزايش طول عمر قطعات و كمپرسور هم مي شود .

کمپرسور روتاری

در بیشتر وقتها، کمپرسور روتاری برای مواردی که به تأمین مداوم هوای فشرده شده نیاز دارند، انتخابی عالی است.

این کمپرسورها مجموعه ای از ویژگی های مفید را با هم ترکیب کرده اند که همین باعث موفقیت و محبوبیتشان شده است. از همه مهمتر، کمپرسور روتاری بسیار کارآمد است که با توجه به این که قسمت عمده ای از هزینه کلی مالکیت کمپرسورهای هوا را هزینه های مصرف برق آن تشکیل می دهد، تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد.

افزون بر این، کمپرسور روتاری معمولاً به تعمیرات و نگهداری زیادی احتیاج ندارد و ویژگی آن داشتن پالس فشار پایین است. همه کاره بودن آن نیز نقش مهمی در موفقیت ایننوع کمپرسور دارد. به ندرت می توان صنعتی را پیدا کرد که در آن کمپرسور روتاری اسکرو استفاده نشده باشد.

کمپرسور روتاری

فروش کمپرسور تبرید (برودتی)

از جمله معتبر ترین برندهای کمپرسور سردخانه که در بازار ایران موجود می باشد و دارای خدمات پس از فروش می باشد می توان به برند هایی همچون کمپرسور بیتزر، کمپرسور کوپلند، کمپرسور دانفوس، کمپرسور فراسکلد (فراسکولد)، کمپرسور دورین، کمپرسور تکامسه و غیره اشاره کرد.

انواع برند کمپرسور تبرید

کمپرسور Emerson    کمپرسور Bristol
برند Emerson    برند Bristol
کمپرسور Dorin    کمپرسور Danfuss
برند Dorin    برند Danfuss
کمپرسور Tecumseh    کمپرسور Bitzer
برند Tecumseh    برند bitzer
کمپرسور Frascold
برند (فراسکلد) Frascold
کمپرسورهای تبرید در واقع قلب یک سیستم تبرید هستند زیرا عمل آنها مکش گاز مبرد از اواپراتور ومتراکم کردن و رانش به طرف کندانسور می باشد. وظیفه کمپرسور در سیستم تبرید تراکمی این است که با ایجاد اختلاف فشار لازم، جریان مبرد را از یک قسمت سیستم به قسمت دیگر برقرار کند. در اثر وجود همین اختلاف فشار بین سمت فشار قوی و سمت فشار ضعیف است که مایع مبرد از میان شیر انبساط به اواپراتور رانده می شود. برای اینکه بخار کم فشار، اواپراتور را ترک کند و راهی واحد تقطیر شود باید فشاری بیشتر از فشار موجود در قسمت مکش واحد تقطیر داشته باشد.

کمپرسور تبرید


 کمپرسور در قسمت مکش تولید فشار ضعیف و در قسمت خروجی تولید فشار زیاد می نماید که این گاز به نوبه خود در کندانسور مایع می گردد و به طور مختصر کمپرسور نیروی لازم برای ادامه عمل سیستم را تولید می نماید و برای این منظور کمپرسورهای مختلفی به کار رفته است.

انواع کمپرسور تبرید


کمپرسور متقارن (سیلندر پیستونی)
کمپرسور دوار (با تیغه ثابت - با تیغه گردان پیچی یا حلزونی)
کمپرسور گریز از مرکز (سانتریفوژ)
یک کمپرسور چه طور کار می کند؟

سوپاپ های مکش و رانش توسط دو عمل فشار فنر و فشار گاز بسته نگه داشته می شوند. در موقع عمل برگشت پیستون و با بسته بودن هر دو سوپاپ فشار داخل سیلندر به همان نسبت که حجم افزایش می یابد. تنزل می کند و موقعی که فشار داخل سیلندر کمتر از فشار زیرین سوپاپ مکش شود اختلاف این دو فشار موجب باز شدن این سوپاپ می گردد.

کمپرسور سردخانه


وقتی پیستون پایین می آید یعنی در مرحله برگشت پیستون گاز موجود در داخل اواپراتور به طرف سیلندر کمپرسور کشیده شده و موجب زیاد شدن تدریجی حجم گاز در سیلندر می شود.

کمپرسور


در پایین ترین نقطه حرکت پیستون دیگر فضایی برای زیاد شدن حجم و جریان گاز به داخل مدار وجود ندارد. بنابراین اختلاف فشاری هم وجود نخواهد داشت و فنر سوپاپ مکش را می بندد زیرا سیلندر از گاز پر شده است. در موقع عمل بالا رفتن پیستون گاز داخل سیلندر تحت فشار قرار گرفته و متراکم می شود و فشار آن از فشار کمی بیشتر از لوله خروجی گاز در بالای سوپاپ فشار می رسد این فشار موجب می شود که سوپاپ فشار باز شود و بقیه نیروی پیستون تا انتهای سیلندر صرف راندن و تخلیه گاز از طریق سوپاپ می گردد.

چون در انتهای عمل رفت پیستون دیگر اختلاف فشاری برای باز نگاهداشتن سوپاپ وجود ندارد در نتیجه فنر سوپاپ را می بندد ولی مقدار کمی گاز در آخرین فاصله بین پیستون و سیلندر صفحه سوپاپ باقی می ماند و این گاز می بایستی در موقع پایین رفتن پیستون و قبل از این که سوپاپ مکش دو مرتبه باز شود انبساط پیدا کند . این عمل در روی دیاگرام کمپرسور نشان داده می شود و این دیاگرام می تواند توسط دستگاهی بنام تعیین کننده سیکل کمپرسور یا (اندیکاتور) ترسیم نمود.